Thursday, 17 January 2013

Ajaibnya Ummul Kitab..
Al-Fatihah adalah surah yang sangat penting, dikatakan rumusan buat al-quran adalah al-fatihah, rumusan bagi al-fatihah merupakan basmallah. Al- fatihah juga telah diturunkan dua kali iaitu di Makkah dan Madinah, sedangkan surah lain diturunkan hanya sekali. ajaib bukan?? bila kita renung kembali masa kita kecil dulu, al-fatihah merupakan surah pertama yang kita hafal tapi xfaham.. :) sekarang masanya kita ketahui keajaiban al-fatihah...
sungguh Allah itu Maha Bijaksana.. :)

Surah al Fatihah mengandungi 7 ayat yang dimulakan dengan kalimah bismillahir rahmanir rahim. Surah ini juga dinamakan “sab’ul mathani” iaitu 7 ayat yang diulang-ulang bacaannya. Jika hendak dikaji, banyak hikmat atau rahsia yang terdapat di dalamnya. Bahkan ada juga ulama yang telah mengkaji tentang beberapa huruf yang ada di dalamnya. Dan ada juga ulama yang menerangkan bahawa di dalam surah tersebut tidak ada tujuh huruf hijaiyah, iaitu ianya menggambarkan keadaan manusia di dalam neraka.

Sebelum diterangkan mengenai maksud tujuh huruf tersebut, perlu juga kita ketahui terlebih dahulu ringkasan huruf di awal surah al Baqarah seperti alim-lam-mim. Mengikut pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu bahawa alif-lam-mim itu adalah ringkasan “anallahu a’lam” iaitu Aku (Allah) sahaja yang tahu(berilmu). Dan ada juga yang berpendapat bahawa “alif” itu adalah kenyataan adanya zatullah (laisa kamithlihi syai-un) iaitu tidak boleh diumpamakan dengan sesuatu dan ianya tidak dapat dikenal melainkan dengan adanya sifat-sifat itu. Sebaliknya, sifat-sifat ini juga tidak akan zahir melainkan Allah ta’ala menjadikan wujud segala makhlukNya khasnya jasad segala manusia, dan tidak akan dapat nama-nama yang ada pada manusia melainkan dengan adanya roh yang akan menjadi rahsia bagi sifat-sifatNya iaitu hayyun, ilmun, qudrah, iradah, sama’, basar dan kalam. Maka inilah yang dimaksudkan huruf-huruf yang ada pada kalimah alif-lam-mim iaitu bagi menyatakan segala sifat ma’nawiyah; hayyan, ‘aliman, qadiran, muridan, sami’an, basiran dan mutakalliman, dengan kalimah takbir ALLAHU AKBAR.

Ada pun Allah ta’ala menjadikan jasad manusia beserta ‘hududNya’ iaitu untuk menyatakan wujudNya, sifatNya dan af’alNya. Bagi istilah ahli sufi dinamakan a’yan thabitah iaitu kenyataan yang sabit. Ada ulama yang mentakrifkan bahawa wahdatul wujud pada zatNya ialah tiada wujud yang lain melainkan sekaliannya adalah kenyataan bagi wujud zatullah yang Maha Esa. Wahdatus sifat pula ialah segala sifat yang nyata pada sekalian makhlukNya itu adalah bagi menyatakan sifat yang Maha Esa. Dan begitu juga dengan wahdatul af’al iaitu segala perbuatan atau kuasa yang bersandar pada makhlukNya itu adalah kenyataan bagi zatullah yang empunya perbuatan dan kuasa. Lantaran itu hendaklah kita kenal antara huruf-huruf hijaiyah yang tiada di dalam al Fatihah, iaitu mensabitkan keyakinan kita dengan lebih sempurna lagi. Dan huruf-hurufnya adalah seperti berikut; Tha, Jim, Kha, Zai, Shim, Dza dan Fa.

a) Tha – yang mengandungi tiga titik dengan maksud sabit bahawa tiada wujud sifat dan af’al yang lain melainkan wujud Allah, sifat Allah dan af’al Allah. Barangsiapa yang menafikannya dan mengaku bahawa mereka yang wujud serta mengaku dirinya yang hidup, tahu, berkuasa, berkehendak, mendengar, melihat dan berkata-kata, dengan berkuasa mempunyai ikhtiar dan usaha, maka masuklah mereka ke pintu neraka yang pertama iaitu neraka Thawiah.
b) Jim – dengan maksud Allah ta’ala menjadikan makhluk terutama jasad manusia beserta dengan hidupnya, adalah semata-mata bagi menyatakan sifat jalal dan jamal zatullah yang Maha Esa. Setitik pada Jim itu ibarat tandanya hidup yang ada pada diriNya, adalah nyata bagi kezahiran sifat kebesaran dan kesempurnaanNya. Bagi sesiapa yang tidak mengenal Allah yang tertakluk pada dirinya, maka terhimpunlah di dalam neraka Jahannam.
c) Kha – yang diertikan khaliq atau Maha Pencipta. Allah ta’ala menzahirkan sifat-sifat hidupNya, tahuNya, kuasaNya dan kehendakNya yang tajalli kepada semua makhlukNya itu adalah semata-mata zatullah hendak menyatakan kekuasaanNya. Dia Maha Pencipta, dan kemudian tiba-tiba kita berkuasa pula dengan mempunyai ikhtiar dan usaha, dan mengaku kita yang hidup, tahu, berkuasa, berkehendak, mendengar, melihat dan berkata-kata, maka masuklah mereka menerusi pintu neraka Khalidin.
d) Zai – yang diertikan zaka atau suci iaitu sifat-sifat hidup, tahu, berkuasa, berkehendak itu adalah sifat yang suci bagi zatullah, yang tidak boleh dinodai dengan kekotoran. Kemudian daripada sifat-sifat tersebut Allah menyatakan zakat, dan sifat rahmanNya pada diri manusia. Lantaran kita tidak dapat mengenaliNya dan mengaku segala amalan kita yang punya sehingga beramal kerana pahala, bukan kerana Allah, maka masuklah mereka ke dalam neraka Zabaniyah.
e) Shim – yang diertikan syahadah atau alam kenyataan. Dengan maksud tiga titik itu ialah tanda ibarat zatullah hendak menyatakan wujudNya, sifatNya dan af’alNya yang ada pada langit, bumi dan di antara langit dan bumi, maka sekaliannya itu menjadi syahadah wajah zat wajibal wujud. Kemudian, barang siapa yang menafikannya atau tidak mengenal ‘alam syahadah’ dan tidak dapat bermusyahadah di dalamnya, masuklah mereka ke dalam neraka Syaqawah.
f) Dza – yang diertikan zahir, dengan maksud wujudNya, sifatNya, asmaNya dan af’alNya itu zahir, dapat dilihat menerusi ‘ainul basirah’ atau ‘haqqul basirah’ atau dengan hidup, tahu, berkuasa dan berkehendak yang ada pada diriNya. Kemudian, dengan sifat-sifat kemuliaan ini juga, maka zahirlah segala kekuasaanNya dan sifat keagunganNya di dalam alam sejagat ini. Barang siapa yang menafikan atau tidak mahu mengenalNya, maka masuklah mereka ke dalam neraka Dzulmah, iaitu sentiasa di dalam hal kegelapan.
g) Fa – yang diertikan dengan fana atau binasa, dengan maksud hendaklah diri kita sentiasa di dalam hal keadaan fana atau yang dikatakan ‘fana bisifatillah’ iaitu binasakan hidup kita di dalam hidup Allah, dengan ilmu, kehendak, kuasa, mendengar, melihat dan berkata-kata yang ada pada diri kita ini, binasakanlah ia di dalam ‘ilmullah, qudratullah, iradatullah, sam’ullah, basrullah dan kalamullah. Maka barang siapa yang tidak mengenal dan tidak dapat memfanakan dirinya sebagaimana yang telah diterangkan tadi, masuklah mereka ke dalam neraka Firqah, iaitu bercerai dirinya dengan Allah.
Sebahagian ulama berpendapat bahawa mengenal Allah adalah mengenal diri. Dan oleh itu, diri kitalah yang utama yang menjadi dalil akan wujud Allah. Sebagai pengetahuan kita bersama, bahawa diri kita (jasad) dijadikan oleh Allah, asalnya dari alam yang tiada, kemudian diadakan dan ditiupkan pula rohullah ke dalamnya beserta dengan sifat hidupNya, ilmu, iradah, qudrah, termasuk juga sama’, basar dan kalamNya. Hikmahnya adalah semata-mata Allah hendak menyatakan kekayaanNya, kemurahanNya dan kekuasaanNya.

Sebagai dalil jika direnung pada huruf di dalam perkataan Makkah;

Mim – bermaksud makhluk atau jasad manusia
Kaf – bermaksud karamah iaitu tujuh sifat ma’ani adalah sifat kemuliaan bagi Allah. Dan sifat inilah tempat kezahiran Allah menurunkan segala kurniaNya, kemurahanNya dan kebesaranNya. Dan huruf kaf itu bertasydid adalah bagi mentasdiqkan segala kekuasaan yang nyata pada segala wujud makhlukNya itu adalah kekuasaan zatullah yang wajibal wujud.
Ta – (marbutah) bererti tajalli wujudNya dan sifatNya dengan menetapkan bahawa yang sebenarnya jasad kita mati. Dan segala perbuatan makhluk itu adalah bagi menyatakan af’alullah yang Maha Berkuasa.
Dan begitu juga dengan huruf-huruf yang terdapat pada perkataan Madinah;
Mim – bererti jasad kita adalah makhluk Allah
Dal – iaitu sebagai dalil adanya zatullah
Ya – maksudnya hendaklah kita yakin dengan sepenuhnya bahawa wujud diri kita dan sifat kita ini adalah sebagai nur atau cahaya wujudNya dan sifatNya.
Nun – yang bererti nur hayatillah, nur ‘ilmillah, nur qudratillah dan nur iradatillah yang menyinari seluruh anggota kita dan meliputi sekalian alam.
Ta - (marbutah) bererti tajalli wujudNya dan sifatNya dengan menetapkan bahawa yang sebenarnya jasad kita mati. Dan segala perbuatan makhluk itu adalah bagi menyatakan af’alullah yang Maha Berkuasa.

Di dalam masalah mengenal diri, terdapat beberapa kaedah yang boleh dijadikan panduan, tetapi yang paling utama ialah mengenal melalui segala sifat 20 yang wajib, mustahil dan harus bagi Allah. Di samping itu juga, Allah menempatkan kedudukan atau maqam rasulNya yang akan membawa amanah daripada Allah untuk disampaikan atau dikembalikan kepadaNya.
Sewaktu kita dilahirkan, diri kita di dalam hal keadaan yang belum mengenal roh dan sifat-sifat yang ada pada roh. Di sini ia dinamakan fitrah yakni suci atau Islam kerana dirinya waktu itu belum ditakluk oleh syarak. Kelahirannya itu adalah membawa amanah Allah antaranya seperti azan dan iqamah. Dan jasad bayi yang dilahirkan itu pula, ianya diiktibarkan sebagai bumi atau tanah suci Makkah kerana di dalamnya ada sebuah rumah iaitu ‘baitullah’ atau tempat Allah ta’ala menurunkan segala rahmatNya.

cakap biar bermanfaat.. <3

Jangan hantar aku ke neraka..
ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAH.

ISTI'AZATI BILLAH, WABTIDAIE BISMILLAH, WASSOLATU WASSAALAMU 'ALA RASULILLAH, WA 'ALA ALIHI WA ASHABIHI WA MAN WALAH,

bila di sebutkan tentang NERAKA, hati ana bergetar, terlalu takut. namun masih berbuat dosa.. astaghfirullah.. ini dia neraka:


Tubuh Ahli Neraka 

Sekarang, mari kita perhatikan hadith-hadith Nabi SAW yang menjelaskan perkara yang saya sebut di atas.
Salah satunya, sabda Baginda Nabi SAW yang bermaksud: “Jarak antara kedua-dua bahu seorang kafir di Neraka sejauh perjalanan tiga hari bagi seorang yang menaiki kenderaan yang berlari cepat.” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah)

Dalam hadith al-Tarmizi daripada Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Gigi geraham seorang kafir pada hari Kiamat sebesar gunung Uhud, pahanya sebesar gunung al-Baida dan tempat duduk di Neraka seluas perjalanan tiga hari ke al-Rabazah.”

Al-Rabazah adalah sebuah tempat yang terletak tiga batu dari Madinah. Ini menunjukkan bahawa anggota tubuh orang kafir di Neraka menjadi sangat besar dan lebar.

Demikianlah balasan yang akan diterima setiap anggota tubuh manusia yang sudah biasa melakukan maksiat serta tidak mengendahkan perintah dan larangan Allah SWT.

Begitu juga lidah manusia. Ia anggota tubuh yang paling sering digunakan untuk mengingkari dan mempersendakan ayat-ayat Allah SWT. Ia juga selalu digunakan untuk menghina orang beriman yang berusaha menjaga diri dan kehormatannya daripada noda dan dosa.
Daripada Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Sesungguhnya orang kafir akan menyeret lidahnya sepanjang satu atau dua farsakh. Lidah itu diinjak-injak oleh manusia-manusia yang lain.” (Riwayat al-Tarmizi)

Para ulama berkata bahawa tubuh ahli neraka ini dibesarkan agar kepedihan seksa yang mereka rasai terus bertambah setiap waktu. Semakin luas dan lebar pemukaan badan yang diseksa, semakin banyak seksaan yang boleh ditimpa kepadanya. Dan semakin banyak seksaan yang menimpa, semakin tinggi darjah kesakitan yang akan mereka rasai.


Hodohnya Ahli Neraka

Selain tubuh mereka menjadi sangat besar, “penampilan” mereka juga sangat buruk. Sekali api neraka menyambar, tidak tersisa lagi daging yang membalut tulang. Kulit dan daging berguguran sehingga mereka berubah menjadi makhluk yang sangat hodoh.Nauzubillah!!

Akan terjadi apa yang Allah beritakan dalam mafhum firmanNya: “muka mereka dibakar oleh api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat (kalihun).” Surh al-Mu’min 23:104)

Dalam sunan al-Tarmizi, Rasulullah SAW mentafsir lafaz “kalihun” ini dengan sabda yang bermaksud : “Wajah mereka dibakar dengan api, maka bibir bahagian atas mereka menjulur hingga ke lehernya dan bibir bahagian bawah mereka menjulur hingga menyentuh tali pusatnya.”

Semoga Allah menjauhkan kita daripada seksa neraka. Pada saat ini kita telah dapat membayangkan manusia yang penampilannya begitu mempesona dilayar perak, kini berubah menjadi makhluk yang buruk rupa. Rawatan kecantikan yang menghabiskan jutaan ringgit di dunia ini tidak dapat menangkis bahang api neraka sedikit pun.

Abi al- Dunya meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr : “Andai seorang ahli neraka dikeluarkan ke dunia pada saat ini, nescaya penduduk dunia akan mati kerana kehodohan rupa dan baunya yang busuk. Sahabat Nabi SAW ini lalu menangis teresak-esak.

Oleh sebab itu, jangan iri hati kepada golongan ini. Jangan juga jadikan mereka teladan kita dalam menjalani kehidupan. Demi Allah, Andai kita melihat keadaan mereka di neraka kelak , kita akan rasa sangat bersyukur kepada Allah kerana tidak menjadikan kita seperti mereka.


Pakaian Ahli Neraka 

Tidak terkecuali pakaian, perhiasan dan tempat tinggal mewah yang mereka nikmati pada saat ini. Semua ini akan berganti dengan pakaian yang dibuat daripada api. Allah SWT berfirman yang bermaksud: “ Pakaian mereka (ahli neraka) adalah pelangkin (tar) yang sangat panas….” (Surah Ibrahim 14:50)

Sudah tidak ada lagi fesyen yang selama ini dituruti dan dijaga. Sebaliknya, hanya api yang akan menjadi lantai, atap dan kediaman mereka selama-lamanya. Api juga akan menjadi katil dan kerusi tepat mereka cuba melepaskan penat berdiri. Tidak terbayang seksaan yang mereka rasakan pada saat itu. Sebiji bara api yang diletakkan atas tapak kaki, panasnya terasa hingga ke otak.

Berkata Wahb bin Munabbih: “Sesungguhnya ahli neraka yang benar-benar ahlinya, mereka tidak akan merasai rehat, tidur dan maut di dalamnya. Setiap saat, mereka berjalan di atas api dan duduk pun di atas api. Minuman mereka ialah nanah dan darah ahli neraka, makanan mereka buah zaqum yang dibuat daripada api dan tembaga yang sangat panas.” (Riwayat al-Hafiz Ibn Abi al-Dunya dalam kitab Sifat al-Nar)


Jeritan dan Tangisan       

Orang yang dahulunay sangat sombong dan angkuh ini akan terus menjerit kesakitan tanpa henti. Mereka meraung, menjerit, meratap, merintih dan menangis tanpa ada sesiapapun yang mempedulikan mereka. Semua ini tidak akan terjadi andai mereka pernah menangis di dunia kerana menyesali dosa-dosanya.

Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “ Ahli neraka akan melepaskan tangisan dan jeritannya sehingga kering air mata mereka. Mereka lalu menagis air mata darah sehingga meninggalkan kesan di wajah mereka seperti parit-parit. Andai sebuah bahtera dilayarkan di atasnya, nescaya ia akan berlayar”. (Riwayat Ibn Majah)

Sungguh rugi orang yang memiliki rupa yang canti, namun tidak menghiasi kecantikannya dengan iman. Sungguh rugi orang yang diciptakan dengan rupa yang tampan, namun tidak pernah membasuh mukanya dengan air mata taubat.
Rugilah orang membeli neraka dengan kenikmatan sesaat.  Kenikmatan yang ditawarkan hawa nafsu  akan berakhir dengan segera, sementara azab neraka tidak akan berakhir selama-lamanya.


Jagalah Dirimu Daripada Api Neraka

Daripada ‘Adi bin Hatim r.a katanya: “Suatu hari Rasulullah SAW menceritakan mengenai seksa neraka. Baginda lalu memalingkan wajahnya sambil berlindung kepada Allah daripada api neraka. Baginda lalu kembali menyebutkan neraka.Baginda kembali memalingkan wajahnya sambil berlindung kepada Allah  daripada seksa neraka.”

Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “ Jagalah dirimu daripada api neraka walau hanya dengan (memberikan sedekah sebesar) setengah biji kurma. Sesiapa yang tidak memilikinya, maka ucapkanlah kata-kata yang baik.” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Semoga kita selalu menjaga diri kita, orang tua kita, anak-anak kita,guru-guru kita dan semua orang yang kita kasihi daripada seksaan api neraka.(entri ini ana kopi dan pasta ye)... <3
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...